Vochtonderzoek

Eén van de diensten die Bameco aanbiedt is een vochtonderzoek. Vocht in uw woning kan erg vervelend zijn en kan bovendien voor veel kosten zorgen. Wij leggen graag uit hoe dat komt en wat u er zelf al tegen kunt doen.

Gedurende lange tijd is er gedacht dat de warmte in huis op geen enkele manier mocht ontsnappen, en dat het verstandig was om alle kieren in huis op te sporen en te dichten. In combinatie met andere isolatiematerialen kan dit er echter juist voor zorgen dat alle ´natuurlijke´ manieren om de woning te ventileren, ook verdwijnen. In de jaren ´80 van de vorige eeuw vond er een zogenaamde isolatiehoos plaats. De overheid stimuleerde isolatie sterker dan ooit en ook het dichten van kieren stond hoog op de prioriteitenlijst. Na verloop van tijd constateerden veel mensen echter dat ze hierdoor te maken kregen met vochtoverlast. Een ventilatierooster werd tenslotte ook gezien als een manier voor warmte om het huis te verlaten, en dat was ongewenst. Gelukkig weten we inmiddels beter.

Bameco werkt met damp-open isolatie

Er is veel meer energie nodig om vochtige lucht op te warmen, dan om dezelfde hoeveelheid droge lucht op te warmen. In andere woorden: de hoeveelheid energie die extra nodig is om vochtige lucht op te warmen, is groter dan de hoeveelheid energie die verloren gaat door ventilatie. Het ventileren in huis zal dus eveneens tot energiebesparing leiden. Tevéél ventileren is uiteraard ook niet de bedoeling. Men moet streven naar een relatieve vochtigheid van veertig tot zestig procent in de woning.

De isolatiematerialen die Bameco gebruikt zijn bij voorkeur damp-open. Om op deze manier te isoleren blijft diffusie van vocht door de schil van de woning mogelijk. Bij gelijkblijvende ventilatie (de kieren en ventilatieroosters openhouden) verandert er vervolgens niets aan de vochthuishouding en kan er dus ook geen vochtprobleem ontstaan. Sterker nog: schimmelvorming in hoeken en op plinthoogte verdwijnt meestal doordat de temperatuur van de muren omhoog gaat als gevolg van isolatie. Mocht het toch noodzakelijk zijn om damp-dicht te isoleren (denk hierbij aan isolatie aan de binnenkant van het dak), dan is het ook zeer belangrijk dat u in deze vertrekken voor voldoende ventilatie zorgt.

Wat kunt u zelf doen tegen vocht in huis?

Oorzaken van vocht in huis:
– Vochtdruk vanuit de kruipruimte
– Leefvocht (uitademen van vocht door mens, dier, planten etc.)
– Woongedrag (koken zonder afzuigkap, was binnenshuis drogen etc.)
– Badkamers

Niet al deze oorzaken zijn te bestrijden, noch is dat nodig. U kunt de vochtdruk vanuit de kruipruimte echter sterk terugbrengen door een bodemafsluiter te gebruiken. Tijdens het koken kunt u de afzuigkap aanzetten en de was kunt u bijvoorbeeld buiten te drogen hangen. Kan dit niet, zet dan binnen de ramen open terwijl u de was droogt of gebruik een wasdroger (geen condensdroger). Gebruikt u de badkamer, zorg dan ook dat hier een goed functionerend ventilatiesysteem aanwezig is. Heeft u deze niet tot uw beschikking, zet dan ook een raam open. Neemt u de bron van vocht in de woning weg, dan volgt de rest vanzelf.