Veelgestelde vragen

Kan spouwmuurisolatie leiden tot condensatie en schimmelplekken?

Voor schimmel op de muren hoeft u niet bang te zijn. Vaak wordt deze veroorzaakt doordat muren juist niet geïsoleerd zijn en deze in de winter zou koud worden dat het vocht uit de woning op de muren condenseert met schimmel als gevolg. Schimmel en vochtproblemen worden juist opgelost door het isoleren van de spouwmuur. Problemen als gevolg van optrekkend- of doorslaand vocht worden door ons altijd op voorhand onderzocht en indien mogelijk opgelost. We zullen nooit isoleren als er problemen te verwachten zijn.

Het is met en zonder isolatie van belang voldoende te ventileren. Hiermee voorkomt u vochtproblemen en is creëert u een gezond binnenklimaat.

Kunnen na-geïsoleerde spouwmuren nog ademen?

Als muren niet meer kunnen ademen, wordt het dan binnen vochtig binnen?

Indien we een muur na-isoleren met Neopixels, blijft deze ademen. De hoeveelheid vocht die door muren wordt afgevoerd, is echter meestal niet meer dan enkele procenten. Het merendeel wordt door ventilatie naar buiten afgevoerd. Het al dan niet isoleren van een muur heeft dan ook geen merkbare invloed om de luchtvochtigheid van de binnenlucht. Overigens: behang of latex op een binnenmuur van een woning is circa 1000 keer zo dampdicht als 6 cm gebonden EPS Neopixels (is de gemiddelde spouwbreedte). Het na-isoleren van de spouwmuur geeft geen vochtproblemen mits goed materiaal gebruikt wordt en het goed wordt aangebracht.

Spouwen in muren mogen niet volledig worden gevuld met een isolatiemateriaal

Soms horen we de opmerking “een spouw is er niet voor niets, deze mag je niet opvullen”. Om hier een antwoord op te geven moeten we terug in de tijd. Vroeger werden huizen gebouwd met “steense muren” (muren zonder spouw). Dit had als nadeel dat de muur aan de binnenzijde bij regen vochtig werd. Als oplossing heeft men bedacht een muur om deze binnenmuur op te bouwen die als regenjas functioneert. Hierdoor blijft de binnenmuur droog. Later bedacht men dat het ook mogelijk is isolatiemateriaal in de spouw aan te brengen die ontstaan was. Aangezien de isolatiematerialen zoals glaswol en steenwol niet nat mogen worden, werden deze in de spouw tegen de binnenmuur geplaats met een paar centimeter restspouw naar de buitenmuur. Onze Neopixels zijn in tegenstelling tot wol niet gevoelig voor vocht. D.w.z. ze nemen geen vocht op en geven geen vocht door. Daarom kan hiermee gerust de spouw worden opgevuld.

Slaat het vocht neer op andere plekken in de woning, als een koudebrug wordt geïsoleerd?

Zoekt het vocht in dat geval andere plekken in de woning op en zal daar dan vervolgens condensatie of schimmelgroei optreden?

Bij het isoleren van koudebruggen (een deel van de constructie met een lager isolatieniveau) verplaatsten de vochtproblemen zich niet naar andere plekken. Condensatie en schimmelvorming ontstaan bij een hoog vochtgehalte in de binnenlucht in combinatie met een kouder binnenoppervlak van de constructie. Het kan zijn dat de oorzaak vooral ligt in een te hoog vochtgehalte; dan is meer of verstandiger ventileren geboden of het verminderen van de hoeveelheid geproduceerd woonvocht. Als de koudebrug een te laag isolatieniveau heeft, dient deze te worden geïsoleerd, zodat de temperatuur van het oppervlak hoger wordt. Als er andere koudebruggen zijn, die een ongeveer een even slechte kwaliteit hebben, is het aan te raden ook hier maatregelen te treffen. In dat geval zijn daarmee de problemen opgelost.

Stelling: Als je ventileert, stook je voor de mussen

Energie is duur; het is zonde om al die warme binnenlucht zomaar naar buiten te laten ontsnappen…..

Waarheid: Onvoldoende ventileren brengt de gezondheid van de bewoners in gevaar. Het is belangrijk te ventileren.

Om niet overbodig veel energie te gebruiken, moet dit met verstand gebeuren of kan men een ventilatiesysteem met warmteterugwinning aanschaffen.

In een woning wordt de lucht verontreinigd door menselijke activiteiten en in mindere mate door stoffen die uit huisraad en bouwmaterialen vrijkomen. Roken, verbrandingstoestellen (bijv. geisers zonder afvoer) en CO2-produktie door de mens, vormen belangrijke bronnen van verontreiniging. Zelfs uit luchtverfrissers komen nogal eens schadelijke stoffen vrij. Ook een hoog vochtgehalte heeft invloed op de binnenlucht kwaliteit vanwege een grotere kans op de ontwikkeling van schimmels en huisstofmijt, die aanleiding kunnen geven tot allergische reacties. Voldoende ventilatie is zonder meer noodzaak voor een gezond binnenmilieu en dat kost energie. Met verstand ventileren wil zeggen altijd een zekere “basisventilatie” en, op momenten dat de lucht wordt verontreinigd, extra ventileren (bijv. koken, feestjes, schilderen, roken, etc.).

Is de productie van Neopixels ook milieuvriendelijk?

De natuurlijk aardolie-energie plus de energie die nodig is om de EPS-produkten te fabriceren, is 90 Mj/kg. Door de lage dichtheid van EPS is de energie-inhoud vaak lager dan die van andere isolatiematerialen. Het tijdens het opschuimen vrijgekomen pentaan wordt afgevangen en gebruikt om de stoomketels mee te voeden. De totale hoeveelheid energie die nodig is om een huis te isoleren is gelijk aan de besparing van in twee maanden tijd.

Zijn Neopixels recyclebaar?

EPS is tot 9 keer her te gebruiken. Na eventueel hergebruik is In tegenstelling tot andere isolatiematerialen leent EPS zich uitstekend voor vervanging van fossiele brandstoffen in vuilverbrandingsinstallaties. Maar liefst 80% van de natuurlijke aardolie-energie die in EPS zit wordt zo teruggewonnen. Bij verbranding ontleedt EPS zich in kooldioxide en water en komen er minder schadelijke stoffen vrij dan bij de verbranding van natuurlijke materialen zoals kool, kurk en zelfs hout.

Uit onderzoek is gebleken dat er bij verbranding van EPS slecht 15% van de schadelijke stoffen vrijkomt in vergelijk tot het zelfde gewicht aan schoon vurenhout. Geen ander isolatiemateriaal heeft dergelijke gunstige waarden als EPS!

Heeft u nog meer vragen? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

Ik heb een andere vraag.

Neem contact met ons op via het contactformulier. Bellen mag natuurlijk ook, we zijn bereikbaar op 043- 760 0033