Thermografisch onderzoek

U wilt graag isolatie toepassen om energiekosten te besparen. Maar welke isolatie ingrepen zijn het meest effectief? Thermografie is een meetmethode waarmee erg nauwkeurig mee kan worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen of luchtlekken aanwezig zijn of kunnen ontstaan. Zo kunnen wij (en kunt u) bepalen welke bouwkundige ingrepen het meest effectief zijn. Dit om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen.

Bameco past thermografie toe bij gevel- en dakinspecties. Ook wordt thermografie bij isolatievraagstukken vaak in combinatie met andere technieken gecombineerd, zoals luchtdichtheidsmeting en vochtmeting. De rapportage, die u bij de keuring en controles ontvangt, is een belangrijk document om tot oplossingen en/of aanzienlijke kostenbesparingen te komen.

Thermografische dakinspecties

Een veel voorkomend probleem is de inwendige condensatie in dakconstructies. Dit kan komen door een onjuiste bouwwijze of door de werking in het gebouw. U moet er toch niet aan denken dat een dak instort door wegrottende balken van een dak? Daarom is een thermografisch onderzoek zeker de overweging waard. Deze techniek is een zeer geschikt middel om te kijken of de isolatie correct en aaneengesloten is aangebracht. Neem de proef op de som en breid het dakonderhoud of herstel uit met een thermografische inspectie.

Met thermografie kan een non-destructieve inspectie plaatsvinden voor onder andere daklekkages, inwendige condensatie en ontbrekende isolaties. Soms is de beschadiging van de dakbedekking ver verwijderd van het punt waar de lekkage zich openbaart. Dit kan eenvoudig worden opgespoord met thermografie.

Thermografische gevelinspecties

Thermografie wordt daarnaast veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontrole of detectie van vochtlekkage of inwendige condensatie. Beschadigde of ontbrekende isolatie veroorzaken warmtelekken in constructies of leidingen wat tot een onnodige kostenpost kan leiden. Een dergelijk onderzoek wordt vaak door ons verricht voordat wij isolatie-herstellende werkzaamheden gaan verrichten bij in het verleden geïsoleerde gevels. Voor meer informatie zie: isolatie verwijderen.

Kies voor experts!

Het uitvoeren van een thermografisch onderzoek en het beoordelen van de beelden is werk voor specialisten. Bameco beschikt zelf over de apparatuur en de kennis maar werken ook graag samen met vaste gespecialiseerde partners voor thermografisch onderzoek en vochtadvies. Wij zijn specialisten op het gebied van thermografie. Vraag gerust eens een vrijblijvend advies aan.