Sonotex ®

Sonotex Isolatiepakket

Sonotex nieuwbouw

Sonotex is een isolerend plafond, met zeer goede akoestische en brandveilige eigenschappen. Het wordt toegepast in zowel woningbouw, appartementen als utiliteitsbouw. De opbouw bestaat uit een thermische isolatielaag, met daarop een akoestische, onbrandbare spuitmortel als afwerking. We hebben dit ontwikkeld als alternatief op traditionele isolerende plafondsystemen zoals houtwolcement, cellulose vlokken en Multipor.

Akoestiek

Sonotex renovatie

Wanneer er aan een ruimte geen thermische, maar uitsluitend akoestische eisen worden gesteld, kan de afwerklaag direct op beton worden aangebracht. Wanneer de ondergrond niet uit beton bestaat kan een verlaagd plafond met metalstud regelwerk en watervaste gipsplaten worden toegepast, eventueel met glas- of steenwolisolatie. De akoestische waarde wordt niet beïnvloed door de ondergrond, maar door de dikte van het spuitwerk. De akoestische waardes bij verschillende diktes vindt u terug in de tabel onder akoestiek.

Thermische Isolatie

Tabel 1 SonotexDoor de toepassing van hardschuim isolatieplaten als ondergrond voor de spuitmortel, kan nagenoeg elke Rd-waarde worden behaald met het Sonotex isolatiepakket. Wanneer er voldoende hoogte beschikbaar is, zal er om prijstechnische redenen meestal voor polystyreen isolatie gekozen worden. Deze platen worden gesneden uit dikke blokken en zijn daarom op elke gewenste dikte leverbaar. Omdat polystyreen (EPS60SE) na productie nog enkele procenten krimpt, wordt minimaal 4 weken oude isolatie toegepast in het systeem. Hiermee wordt scheurvorming in de afwerklaag voorkomen. Bij beperkt beschikbare hoogte wordt meestal resolschuim isolatie toegepast. Dit is een hoogwaardige isolatie, waardoor met iets meer dan de helft van de pakketdikte dezelfde isolatiewaarde behaald kan worden. Zowel EPS als resolschuim isolatie worden door middel van verlijming op de ondergrond bevestigd. Hiermee worden geluidsoverlast tijdens het aanbrengen en koudebruggen in het eindproduct voorkomen. Tevens worden alle plaatnaden onderling verlijmd om koude-bruggen en scheurvorming uit te sluiten.

Brandveiligheid

ondergrondse parking met auto's

Polystyreen isolatie smelt en druipt bij brand, dit maakt het een minder populair product voor toepassing in plafonds. Omdat Sonotex spuitmortel onbrandbaar is, wordt deze vervelende eigenschap teniet gedaan en voldoet het pakket aan brandklasse B-s1,d0 volgens Effectis rapport 2009-Efectis-R0046. Bij toepassing van resolschuim isolatie geldt dezelfde brandklasse, ook al is resolschuim op zich minder brandgevoelig. Wanneer het spuitwerk direct tegen beton of op gipsplaten wordt aangebracht is het volledig onbrandbaar en valt het in Euro brandklasse A1.