Huntsman Building Solutions H2foam Lite isolatieschuim (voorheen Icynene®)

Gecertificeerde isolatie experts

Er blijft problematiek aanhouden rondom isolatie met PUR schuim. Om deze reden is Bameco op zoek gegaan naar het meest duurzame product en zijn we uiteindelijke gekomen op H2foam Lite van Huntsman Building Solutions (HBS), een 100% watergeblazen PU sprayfoam. HBS H2foam Lite biedt schuimisolatie met respect voor zowel mens als milieu. H2foam Lite is een thermisch en akoestisch isolatieschuim, dat kan worden toegepast als vloer-, dak-, en wandisolatie (geen spouwmuur). Het H2foam Lite isolatie schuim is watergedragen. H2foam Lite heeft in Canada en Amerika diverse groene labels toegewezen gekregen, biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van andere isolatieschuimen.

  • Het ruikt nauwelijks tijdens en na het aanbrengen;
  • Het schuim bevat geen CFK’s, formaldehyde, HCFK’s en HFO’s;
  • HBS H2foam Lite is hydrofoob (waterafstotend) en ademend;
  • Het vormt een perfecte naadloze en luchtdichte isolatielaag. Hierdoor is in de meeste gevallen geen dampscherm nodig;
  • Prijstechnisch is H2foam Lite een zeer interessant alternatief;
  • Dit product is geen voedingsbodem voor bacteriën, schimmels of insecten;
  • Het is relatief brandveilig en zelfdovend in geval van brand;
  • Maar liefst 25 jaar garantie (afgegeven door Huntsman Building solutions).

Waarom ecologisch

Het product, HBS H2foam Lite, is een watergeblazen open cel PU sprayfoam. Het betreft hier een watergeblazen techniek die CO2 en waterdamp vrijgeeft bij het chemisch proces voor de productie van PUR. Dit is in tegenstelling tot de conventionele CFK blaasmiddelen die ingesloten blijven in de cellen. Dit zorgt ook voor beduidend minder geur.

We proberen de belasting voor het milieu tot een minimum te beperken. Dit doordat H2foam Lite geen vluchtige organische verbindingen (VOS) uitscheiden, geen invloed hebben op de ozonlaag en zoveel mogelijk worden gemaakt van gerecyclede materialen. Zo worden onze hardschuimen geproduceerd uit 3.000 PET-flessen en worden 5 bomen geplant in het Tatra-bos per 400 liter materiaal!

Opencellig schuim

HBS H2foam Lite is een opencellig schuim, dus ademend. Hierdoor is het zeer geschikt voor houten vloeren. Ook tegen het dakbeschot kan het aangebracht worden. Daarnaast is het materiaal eenvoudig plaatselijk weg te nemen waardoor leidingen bereikbaar blijven.

Isolatiewaarde

De lambda-waarde van HBS H2foam Lite is 0,038 conform ISSO.

Technische specificaties

• Thermische geleidbaarheid, EN 12667 en ISO 10456: 0,038 W/mK
• Luchtdoorlatendheid, volgens EN 29053: 7,6 x 10-9 m3/(m s Pa)
• Dichtheid van uitgezet product: 6,1 Kg/m3
• Waterdampdoorlatend: 1,13 x 10-9 kg/ms Pa
• Brandreactie, isolatiemateriaal EN ISO 11925-2: F
• Brandreactie in complex houtskelet gevuld met 100 mm HBS H2foam Lite isolatieschuim en 12,5mm gipsplaatbekleding, EN 13823: Bs1, d0
• Ontvlambaarheid: vanaf 204°C, zelfdovend, zonder vrijgave van gevaarlijke stoffen (test ER3).
• Druksterkte, EN 826: 6,7 k Pa. De isolatie moet beschermd worden tegen compressie (behalve bij zolders en plaatsen die niet toegankelijk zijn).
• Het zakt niet in, het is geen voedingsbodem voor bacteriën, schimmels, insecten of knaagdieren.
• H2foam Lite is hydrofoob en neemt geen vocht op (water dat bij voorbeeld via een lek in een geïsoleerd dak binnenkomt, zal door het schuim lopen zonder te worden opgenomen, het schuim wordt
opnieuw droog en krijgt al zijn fysieke en chemische eigenschappen terug).

Certificaten

• ISSO 82.1 en ISSO 75.1 Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 20130526GKBKUW
• REACH-certificaat: REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden. Het doel van dit systeem is het beheersen van de risico’s op onder andere schade aan de gezondheid van de consumenten. Dit betekent m.a.w. dat alle producten met REACH-certificaat, zo ook HBS H2foam Lite isolatieschuim, veilig zijn voor uw gezondheid.
• ISO 9001-certificaat.
• CE-markering: het product HBS H2foam Lite voldoet aan de eisen van de Europese Economische ruimte (EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).
• CSTB-, CSTC-, BBA- en VIBE-markering.
• EPBD-erkenning.
• Lid van de Engels en Amerikaanse Green Building Council: een organisatie die stimuleert tot een meer ecologische benadering in de bouwsector.

 

Downloads

Huntsman Building Solutions H2foam Lite Prestatieverklaring

Huntsman Building Solutions H2foam Lite veiligheidsinformatieblad