Bodemisolatie

Via een niet geïsoleerde vloer komt veel kou en vocht in het leefgedeelte van een woning. Door het isoleren van de bodem onder de vloer wordt het wooncomfort aanzienlijk verbeterd en kan veel energie bespaard worden.

Bodemisulatie illustratie

Dé oplossing: bodemisolatie door Bameco

Indien de kruipruimte niet toegankelijk is of slechts een geringe hoogte heeft (minder dan 40 cm) dan heeft Bameco een techniek waarbij Neopixel bodemparels op de bodem worden gestort. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van een laag van 10 a 15 cm bodemparels al een zeer positieve  invloed heeft op temperatuur van de vloer en de relatieve luchtvochtigheid in de woning.

Dit systeem kan ook toegepast worden bij kruipruimtes die niet toegankelijk zijn

Voordelen van los gestorte Neopixels® bodemisolatie

Elke gewenste laagdikte is mogelijk maar een veel toegepaste laagdikte is 15 cm. Bodemisolatie door middel van een  laag  los gestorte Neopixel® heeft de volgende voordelen:

  • Het systeem heeft een lage kostprijs
  • Bodemisolatie zorgt voor minder vocht in huis en dus een gezonder binnenklimaat
  • Het isoleren van de bodem geeft een warmere vloer en daarmee een beter wooncomfort
  • Waardestijging van de woning. Het aanbrengen van energiebesparende onderdelen geeft een hoger energielabel
  • Het materiaal is milieuvriendelijk en brandveilig
  • Het materiaal kan van buitenaf blind ingeblazen worden (geen toegang tot de te isoleren ruimte nodig)
  • Bodemisolatie is toepasbaar in elke gewenste laagdikte, zeer hoge isolatiewaardes mogelijk.
  • Het systeem behoud ook werkelijk zijn isolatiewaarde
  • Het materiaal heeft een hoge isolatiewaarde

Isolatiewaarden van Neopixels®

De berekeningen van ondergenoemde waarden zijn door TNO uitgevoerd voor de warmteweerstand van de kruipruimtebodem van een kruipruimte (Rbf) conform NEN 1068:2012(*). De warmteweerstand van de kruipruimtebodem, de zogenoemde Rbf (resistance basement floor) is bepaald als Rc bij verschillende isolatiediktes op de kruipruimtebodem.

Neopixels Bodemisolatie in de kruipruimte

(*) Neopixels Bodemisolatie wordt per 1 juli 2015 berekend volgens NEN 1068:2012. De methodiek voor het berekenen van de energetische prestatie (Energie-Index) van de woning is afgestemd op het zogenoemde Nader Voorschrift NENE 7120 en niet meer volgens de rekenmethode gegeven in NPR 2068:2002. De resultaten betreffen dus geen Rc-waarden gelijkwaardig een die van de begane grondvlak, maar R-waarden van het isolatiemateriaal bepaald als Rc bij verschillende laagdiktes. ISSo gecontroleerde kwaliteitsverklaring 20130518GKBKUW

Wilt u vandaag nog afrekenen met vocht en kou in uw huis? Bameco heeft een passende oplossing!